Jubileuszowa 15 edycja Mandala Performance Festival

Wokół nas zmienia się sytuacja ekonomiczna, demograficzna, kulturotwórcza. Praca zajmuje nam większość życia. W naszym interesie leży dokonanie takiego wyboru, aby każdego ranka budzić się z poczuciem satysfakcji z tego, co robimy. Jeśli znajdziemy się we właściwym miejscu, odczujemy to. Spektakle pokazywane w ramach jubileuszowej edycji festiwalu opowiadają o poszukiwaniu idylii, arkadii szczęścia, ważnego celu w życiu. Twórcy starają się szukać pozytywnych wartości nawet w sytuacjach trudnych, izolacji, pandemicznego strachu, odkrywają niebezpieczne rejony, aby łatwiej pokonywać trudności. Czasy współczesne zadziwiają, choćby takimi nowościami jak powstanie stanowiska w korporacjach: Happiness manager, specjalista ds. dobrego nastroju. Świadomie decydujemy, że będziemy skupiać się na szczęściu w pracy, wiemy, po co to robimy i dlaczego to jest dobre. Ustalamy, że to element naszej kultury organizacyjnej, strategii. W najbardziej szerokim przesłaniu niektórych przedstawień, szczęśliwe życie można rozumieć jako samo przeżywanie życia przez jednostkę – opierającą się na wartościach etycznych – wraz z podejmowanymi przez nią trudnymi decyzjami, doświadczanymi przyjemnościami i przykrościami, sukcesami i porażkami. Kultura określa sposoby definiowania, przeżywania i  wyrażania szczęścia. Kulturowy kontekst niektórych spektakli opiera się na cenionych normach, wartościach oraz regułach postępowania. Obejmuje także sferę autodefinicji i stereotypów. W jednych społeczeństwach należy wykazywać niezadowolenie, ukrywać własną radość, narzekać. W innych, nawet w trudnej sytuacji życiowej, należy okazywać pogodę ducha. Artyści zaproszeni na festiwal w swoich pracach poruszają tematy szczęścia, kulturowych różnic, szans i zagrożeń dla przyszłości świata. Zgłębiają znaczenie takich pojęć  jak: rozrywka, przemysł, społeczeństwo, sztuczna inteligencja, transhumanizm, czy pamięć genetyczna.

 

Główną ideą Jubileuszowej 15 edycji Mandala Performance Festival jest prezentacja sztuki tańca współczesnego i performance. Tematyka wydarzenia obracać się będzie wokół zdolności do komunikacji z drugim człowiekiem, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów, potrzebie wolności i autentyczności we współczesnym świecie. Artyści zaproszeni na festiwal w swoich pracach poruszają tematy szczęścia, kulturowych różnic, szans i zagrożeń dla przyszłości świata. Zgłębiają znaczenie takich pojęć  jak: rozrywka, przemysł, społeczeństwo, sztuczna inteligencja, transhumanizm, czy pamięć Ruch, taniec, cielesność są elementami składowymi wszystkich pokazów.  Prezentacje sztuki tańca i performance rozszerzają obszar twórczej penetracji obejmującej coraz odleglejsze pola refleksji. Skupiają uwagę na jednostce, na jej problemach egzystencjalnych i komunikacji społecznej. Proponowane spektakle stanowią pretekst do podjęcia dyskusji, w której krytycznej analizie poddane zostaną popularne aktywności kulturowe. Interesują nas zachowania nowe będące pochodną ukształtowania się społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego. Kuratorem i pomysłodawcą  festiwalu jest od 2005 roku Adam Kamiński. Natomiast kuratorem nowego cyklu Berlińska Scena Performatywna jest Maciej Sado. Jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się we Wrocławiu i w Bytomiu.

Program festiwalu:

29.05.2021

19.00 I Teatr Dada von Bzdülöw – “TO to TO”

30.05.2021

19.00 I Durski, Kania, Stanek, Ustowska - "One"

31.05.2021

19. 00 I Monika Wachowicz - "V"

01.06.2021

19.00 I Wieczór performatywny I Double Bill

HOTELOKO movement makers - "Axiom of Choice" Barbara Przerwa – performance "Posilenie"

02.06.2021

19.00 I Hygin Delimat - "Landscape before catastrophe"

03.06.2021

18.00 I Otwarcie wystawy fotografii Kazimierza Ździebło

19.00 I Wieczór performatywny I DOuble BILL

Marcin Motyl - SOLO TEN/ Device oraz Kacper Lipiński - D.A.D.” [Tantanic - Deancepool Quest- rejs nie ostatni]

04.06.2021

19.00 I Physical ArtHouse - "Ukochany kraj, umiłowany kraj"

05.06.2021

14.00-18.00 I Warsztaty taneczne - Fernando Belfiore

16.00-19.00 I Ewa Dziarnowska "Untitled"

19.00 I Wieczór dedykowany Yoli Wesołowskiej - Michalak

Joanna Brodniak - UNTOLD MANIFESTO I Anna Piotrowska - l a n i e – eksperyment egoistyczny I   Alexey Torgunakov - Body Mantra I Bartłomiej Gąsior - TEFILIN I Performans Dla Yoli - Ewa Staroń, Joanna Potkowska, Physical ArtHouse

06.06.2021

13.00 -18.00 - warsztaty taneczne Alexey Torgunakov, Bartłomiej Gąsior, Marcin Denkiewicz

19.00 - Fernando Belfiore - "The Cave"