Mandala Performance Festival jest cyklicznym, międzynarodowym festiwalem sztuki performance i tańca współczesnego, odbywającym się we Wrocławiu od 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Kultury Czynnej i Galerii Miejskiej we Wrocławiu. W ciągu 13 edycji Festiwalu w wydarzeniu uczestniczyło ponad 100  artystów z 20 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Holandii, Polski, Francji, Białorusi, USA, Portugalii, Szwecji, Kanady, Włoch, Szwajcarii, Brazylii, Meksyku.  Ideą imprezy jest prezentacja trendów panujących w sztuce performance, rozszerzenie przestrzeni artystycznych poszukiwań, promocja formuły zdarzeń performatywnych, które ułatwiają bezpośredni kontakt z widzem, stwarzają forum dla różnorodnych kreacji z dopuszczeniem technik wykorzystujących ruch, przestrzeń i dźwięk. Festiwal ma charakter interdyscyplinarny, jego tytuł nawiązuje do symboliki mandali jako odbicia chwili obecnej. Jest miejscem prezentacji różnych interesujących tendencji artystycznych, wymiany doświadczeń i konfrontacji postaw twórczych. Performance otwiera się na inne rodzaje sztuki, pozwala im wejść na swoje terytorium, by wspólnie stworzyć nową rzeczywistość. Często łączy poezję, taniec i nowe media. Ciągle ewoluuje i otwiera nowe pokłady percepcji, stwarza możliwości bezpośredniej komunikacji i konfrontacji. Cechy charakterystyczne sztuki performance to: nieokreśloność, wielość środków i otwartość formy. Sztuka performance znosi powtarzalność teatru i sztuk plastycznych, często wykazuje zdolność bycia sztuką, poprzez którą można trafić do ludzi niezwiązanych z kulturą, wręcz z niej wykluczonych. Służy tworzeniu i prowadzeniu wszelkich projektów społecznych. To żywa forma sztuki, jest wyrażeniem swojej postawy wobec świata, przestrzenią ekspresji, w której artysta komunikuje się z innymi. Artysta – performer ciągle poszukuje nowych możliwości przekazu, wykorzystuje środki choreograficzne, narrację. Dostrzega naszą pierwotną chęć komunikacji, zarówno ze sobą jak i z otaczającym nas światem, nie trzeba czekać długo na inspirację wystarczy dokładnie przyjrzeć się rzeczywistości. Każdy dźwięk i ruch, obraz i słowo, współpracują ze sobą, by w ten sposób powstał nowy rodzaj sztuki. W swoich działaniach performerzy werbalizują stany emocjonalne i osobiste wizje. Trudno wymienić, w krótkim komentarzu, wszystkie źródła inspiracji twórców sztuki akcji, to zarówno malarstwo gestu Jacksona Pollocka, sztuka konceptualna, jak i nowatorski taniec Anny Halprin, Simone Forti, Yvonne Rainer.

 Mandala Performance Festival 2005 I Edycja

Artyści, którzy brali udział w wydarzeniu: Małgorzata Kazimierczak, Dada von Bzdülöw, Grupa Trupa – Pa, Ojin Tsutomu Yoshida, Andrzej Dudek – Dürer,  Piotr Węgrzyński,  Mirosław Rajkowski

 Mandala Performance Festival 2006 II Edycja

Artyści, którzy brali udział w wydarzeniu: Sergey Zhdanovich,  Bergamot,  Joan Laage,  Tomasz Chołoniewski,  Wojciech Skowronek,  Michał Bujnicki,  Piotr Jahołkowski , Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz,  Yola Wesołowska,  Dariusz Orwat Jerzy Starzyński, Artur Grabowski, Dominik Złotkowski , Piotr Łyszkiewicz,  Andrzej Dudek – Dürer Miho Iwata,  Joanna Potkowska,  Stan Michalak,  Łukasz Giza,  Sylvie Pothier , Teatr Tańca Arka,  Teatr Patrz Mi Na Usta,  Alicja Pietrucka,  Jurek Kozieras

 Mandala Performance Festival 2007 III Edycja

Artyści, którzy brali udział w wydarzeniu: Ewelina Niewiadowska, Artur Borkowski,  Minako Seki,  Slava Inozemcev,  Olga Kugacz, Wojciech Skowronek, Anna Biernacka,  Bergamot,  Su-En , Sylwia Hanff,  Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Angelika Fojtuch , Johannes Deimling , Wojciech Skowronek Maud Quaedvlieg,  Wessel Keizer Agnieszka Młotkowska,  Ziemia Planeta Ludzi,  Izabela Walkowiak,  Ewa Staroń , Joanna Potkowska Yola Wesołowska Stan Michalak Ylonka Jaspers, Ylona Jaspers ,Corrie Koch, Olga van Dongen, Corry Mol, Bożena Eltermann, Jacek Zachodny, Alain Gaudebert,  Zalibarek,  Zuzanna Sakowska

 Mandala Performance Festival 2008 IV Edycja

Artyści, którzy brali udział w wydarzeniu: Jonathan Skinner,  Konrad Juściński,  Sylwia Hanff , Tomasz Bazan,  Ryuzo Fukuhara,  Dominika Knapik,  Eveline van Dalen,  Kirsten Offringa,  Anna Skubisz,  Anna Biernacka,  Dominik Złotkowski Kinga Maciejewska,  Iza Młynarz,  Ewa Staroń, Yola Wesołowska, Joanna Potkowska, Sharon Feder

 Mandala Performance Festival 2009 V Edycja

Artyści, którzy brali udział w wydarzeniu: Barbara Bujakowska, Anita Wach,  Harakiri Farmers, Hajime Fujita,  Sławek Bendrat Dominik Krawiecki , Yoshiko Kinoshita,  Sylwia Hanff,  Niezależna Manufaktura Taneczna, Arkadi Zaides Angelika Fojtuch,  Janusz Orlik, Johannes Deimling

[/vc_column][/vc_row]

 Mandala Performance Festival 2010 VI Edycja

Artyści, którzy brali udział w wydarzeniu: Delgado Fuchs, Sławek Bendrat, Ryuzo Fukuhara, Martina Stirn, Kenneth Flak

 Mandala Performance Festival 2011 VII Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Maria Dolores Silvestro, Konrad Szymański, Dominika Knapik, Marta Ziółek, Andrius Mulokas, Lisa Vereertbrugghen, Olivia Reschofsky, Kacper Lipiński, Katarzyna Źejmo, Dobrochna Krówka 

 Mandala Performance Festival 2012 VIII Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Sylwia Hanff, Pink Mama Theatre, Weronika Pelczynska, Klaus Janek, Anna Piotrowska,  Desiderio Däxuni, Sopocki Teatr Tańca, CollettivO CineticO, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych

 Mandala Performance Festival 2013 IX Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Simon Tanguy, Marzena Krzemińska, Pink Mama Theatre, Fernando Belfiore, Magdalena Tuka, Anita Wach, Myles Stawman, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Anna Piotrowska, Jakub Gontarski

 Mandala Performance Festival 2014 X Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Agata Siniarska, Aurora Lubos, Magda Tuka, Anita Wach, Pink Mama Theatre, Wrocławski Teatr Pantomimy, Agata Maszkiewicz, Clara Saito, Nicolas Roses, Tomasz Pomersbach,  Maciej Prusak, Piotr Łukaszczyk, Patrycja Hefczyńska, Juan Pablo Camara, Maciej Sado

 Mandala Performance Festival 2017 XI Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Edyta Kozak, Szymon Dobosik, Alexey Torgunakov, Yola Wesołowska, Ewa Staroń, Joanna Potkowska, Marta Ziobro, Stan Michalak, Iza Młynarz, Teatr HOTELOKO, Wojciech Grudziński, Joanna Chułek, Victoria Herczek, Oskar Mafa, Agnieszka Bednarz, Agata Meyer Luters

 Mandala Performance Festival 2018 XII Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Maria Mavridou, Małgorzata Haduch, Yola Wesołowska, Ewa Staroń, Dominika Wiak, Jakub Lewandowski, Alexey Torgunakov, Jarosław Mysona

 Mandala Performance Festival 2019 XIII Edycja

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Pink Mama Theatre, Anna Piotrowska, Kacper Lipiński, Wojciech Marek Kozak, Katarzyna Myrda, Wiktoria Reszka, Alexey Torgunakov, Pracownia Teatru Tańca

MANDALA PERFORMANCE FESTIWAL 2020 – XIV EDYCJA 

 

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Ivan Strelkin, Niezależna
Manufaktura Taneczna, Michał Adam Góral, Pamela Bosak, Magdalena
Skowron, Teatr Tańca EGO VU, Flávio Rodrigues, Luan Machado,
Pracownia Teatru Tańca, Anna Piotrowska, Aleksandra Piotrowska,
Joanna Chitruszko, Sebastian Abarbanell, Volodymyr Ryga, Marta
Wołowiec, Małgorzata Haduch, Piotr Michałowski, HOTELOKO MOVEMENT
MAKERS, Piotr Michałowski, Eliza Hołubowska

 

 

MANDALA PERFORMANCE FESTIWAL 2021 – XV EDYCJA 

 

Artyści, którzy wzięli udział w wydarzeniu: Dada von Bzdulow, Joanna Brodniak, Anna Piotrowska,  Alexey Torgunakov, Bartłomiej Gąsior,  Physical ArtHouse, Ewa Dziarnowska, Fernando Belfiore, Marcin Motyl, Hygin Delimat oraz Kacper Lipiński

Artyści, którzy pokazywali swoje spektakle i prowadzili warsztaty w ramach festiwalu

 

Fernando Belfiore, Hygin Delimat, Anna Piotrowska, Magda Tuka, Anita Wach, Jarosław Mysona, Wojciech Marek Kozak, Radosław Lis, Marzena Krzemińska, Simon Tanguy, Antonio Onio, Anna Nowicka, Agata Siniarska, Katarzyna Żejmo, Anna Steller, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Patrz Mi Na Usta, Kacper Lipiński, Jakub Gontarski, Ewa Staroń, Joanna Potkowska, Yola Wesołowska, Piotr Michałowski, Ela Sokołowska, Izabela Młynarz, Niezależna Manufaktura Taneczna, Pink Mama Theatre, Sopocki Teatr Tańca, Delgado Fuchs, Teatr HOTELOKO,  Aleksandra Osowicz, Kamil Bończyk, Artur Bieńkowski, Alexey Torgunakov, Wiktoria Reszka, Oscar Mafa, Victoria Herczek, Szymon Dobosik, Janusz Orlik, Miho Iwata, Ryuzo Fukuhara, Martina Stirn,  Maćko Prusak, Piotr Łukaszczyk, Patrycja Hefczyńska, Tomasz Pomersbach, Juan Pablo Camara, Maciej Sado, Joanna Chitruszko, Agata Meyer-Lüters, Agnieszka Bednarz, Edyta Kozak, Stan Michalak, Ewa Wolf, Paweł Konior,Weronika Pelczyńska, Burkhard Körner, Karolina Brzęk, Andrea Zavala Folache, Maria Mavridou, Pracownia Teatru Tańca, Dominika Wiak, Katarzyna Myrda, Nicolas Roses, Clara Saito, Tomasz Bazan, Joanna Czajkowska, Sylwia Hanff, Joan Laage, Antonio Onio, Marta Ziółek, CollettivO CineticO, Dominik Złotkowski, Anka Biernacka, Johannes Deimlling, Angelika Fojtuch, Hajime Fujita, Slava Inozemcev, Bergamot, Teatr Dada von Bzdülöw, Rafał Urbacki, Jonathan Skinner, Minako Seki,  Su-En, Yoshiko Kinoshita, Aurora Lubos, Konrad Szymański, Maria Dolores Silvestro, Andrius Mulokas, Dominika Knapik, Desiderio Däxuni, Magda Jędra, Sylvie Pothier, Alain Gaudbert.

Galeria