Pamela Bosak, Magdalena Skowron – an_na

Category
2020

11.09.2020

Centrum Na Przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 39A

 

Choreografia: Pamela Bosak, Magdalena Skowron 

Wykonanie: Pamela Bosak, Magdalena Skowron

 Muzyka: Murcof, Christian Loffler, Kelly Lee Owens, Chromatics

 Projekcje: Maria Łozińska

 Kostiumy: Pamela Bosak, Magdalena Skowron

 

 

W centrum stawiamy ciało, ciało połączone z umysłem i pamięcią. Ciało, które jest nośnikiem wspomnień, nabytych zachowań. Inspiracją do stworzenia spek-taklu stają się dla nas odruchy warunkowe i bezwarunkowe, przejmowanie zachowań innych ludzi za pomocą naśladownictwa, projekcji i lustra (odbić lustrzanych związanych z neuronami lustrzanymi). Badanie mechanizmów naśladowania odbywa się także w kontekście popkultury i grup społecznych, a także kodów kulturowych obecnych w naszej rzeczywistości. Zadajemy sobie pytanie czy jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, co jest naszym własnym zacho-waniem bądź odruchem, czy też zawsze zatracamy siebie uczestnicząc w życiu społecznym. W strategii choreograficznej posługujemy się obserwacją zachowań ludzkich i naszych nawzajem, zastanawiając się jaką rolę odgrywa ruch w nas-zym życiu. Docieramy do miejsc i przestrzeni miejskich, do wydarzeń i zmian związanych z rozwojem i historią  i próbujemy odnaleźć w nich sfery pamięci ruchowej, cielesnej, dzięki której jesteśmy w stanie przypomnieć sobie sytuacje, odruchy, emocje związane z konkretną osobą i miejscem. Inspiracji nie traktuje-my dosłownie, są one punktem wyjścia do tworzenia materiału ruchowego, w którym badamy nasze przyzwyczajenia, zachowania, odruchy testując je również na sobie nawzajem. Pamela Bosak – Tancerka, pedagożka tańca. Absolwentka teatrologii na Uni-wersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Wy-rosła z kieleckiego środowiska tanecznego. Dyplomowana instruktorka tańca jazzowego, obecnie związana z Krakowskim Teatrem Tańca. Zajmuje się także krytyką i teorią teatru i teatru tańca. Regularnie publikuje recenzje i teksty kry-tyczne na portalach i w pismach teatralnych. Jest autorką spektaklu „an_na” w duecie z Magdaleną Skowron. Można ją zobaczyć w spektaklu “Mój smutek ma przyczyny po prostu chemiczne” Magdaleny Skowron, w spektaklach Eryka Makohona „Glamour”, „MY|WY”, „Takarazuka Camp”, a także “The Entrance” Ay-rin Ersöz.