Mandala Performance Festival jest cyklicznym, międzynarodowym festiwalem sztuki performance i tańca współczesnego, odbywającym się we Wrocławiu od 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Kultury Czynnej i Galerii Miejskiej we Wrocławiu. W ciągu 16 edycji Festiwalu w wydarzeniu uczestniczyło ponad 100  artystów z 20 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Holandii, Polski, Francji, Białorusi, USA, Portugalii, Szwecji, Kanady, Włoch, Szwajcarii, Brazylii, Meksyku.  Ideą imprezy jest prezentacja trendów panujących w sztuce performance, rozszerzenie przestrzeni artystycznych poszukiwań, promocja formuły zdarzeń performatywnych, które ułatwiają bezpośredni kontakt z widzem, stwarzają forum dla różnorodnych kreacji z dopuszczeniem technik wykorzystujących ruch, przestrzeń i dźwięk. Festiwal ma charakter interdyscyplinarny, jego tytuł nawiązuje do symboliki mandali jako odbicia chwili obecnej. Jest miejscem prezentacji różnych interesujących tendencji artystycznych, wymiany doświadczeń i konfrontacji postaw twórczych. Performance otwiera się na inne rodzaje sztuki, pozwala im wejść na swoje terytorium, by wspólnie stworzyć nową rzeczywistość. Często łączy poezję, taniec i nowe media. Ciągle ewoluuje i otwiera nowe pokłady percepcji, stwarza możliwości bezpośredniej komunikacji i konfrontacji. Cechy charakterystyczne sztuki performance to: nieokreśloność, wielość środków i otwartość formy. Sztuka performance znosi powtarzalność teatru i sztuk plastycznych, często wykazuje zdolność bycia sztuką, poprzez którą można trafić do ludzi niezwiązanych z kulturą, wręcz z niej wykluczonych. Służy tworzeniu i prowadzeniu wszelkich projektów społecznych. To żywa forma sztuki, jest wyrażeniem swojej postawy wobec świata, przestrzenią ekspresji, w której artysta komunikuje się z innymi. Artysta – performer ciągle poszukuje nowych możliwości przekazu, wykorzystuje środki choreograficzne, narrację. Dostrzega naszą pierwotną chęć komunikacji, zarówno ze sobą jak i z otaczającym nas światem, nie trzeba czekać długo na inspirację wystarczy dokładnie przyjrzeć się rzeczywistości. Każdy dźwięk i ruch, obraz i słowo, współpracują ze sobą, by w ten sposób powstał nowy rodzaj sztuki. W swoich działaniach performerzy werbalizują stany emocjonalne i osobiste wizje. Trudno wymienić, w krótkim komentarzu, wszystkie źródła inspiracji twórców sztuki akcji, to zarówno malarstwo gestu Jacksona Pollocka, sztuka konceptualna, jak i nowatorski taniec Anny Halprin, Simone Forti, Yvonne Rainer.

Artyści, którzy pokazywali swoje spektakle i prowadzili warsztaty w ramach festiwalu: Belfiore, Hygin Delimat, Anna Piotrowska, Magda Tuka, Anita Wach, Jarosław Mysona, Wojciech Marek Kozak, Radosław Lis, Marzena Krzemińska, Simon Tanguy, Antonio Onio, Anna Nowicka, Agata Siniarska, Katarzyna Żejmo, Anna Steller, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Patrz Mi Na Usta, Kacper Lipiński, Jakub Gontarski, Ewa Staroń, Joanna Potkowska, Yola Wesołowska, Piotr Michałowski, Ela Sokołowska, Izabela Młynarz, Niezależna Manufaktura Taneczna, Pink Mama Theatre, Sopocki Teatr Tańca, Delgado Fuchs, Teatr HOTELOKO,  Aleksandra Osowicz, Kamil Bończyk, Artur Bieńkowski, Alexey Torgunakov, Wiktoria Reszka, Oscar Mafa, Victoria Herczek, Szymon Dobosik, Janusz Orlik, Miho Iwata, Ryuzo Fukuhara, Martina Stirn,  Maćko Prusak, Piotr Łukaszczyk, Patrycja Hefczyńska, Tomasz Pomersbach, Juan Pablo Camara, Maciej Sado, Joanna Chitruszko, Agata Meyer-Lüters, Agnieszka Bednarz, Edyta Kozak, Stan Michalak, Ewa Wolf, Paweł Konior,Weronika Pelczyńska, Burkhard Körner, Karolina Brzęk, Andrea Zavala Folache, Maria Mavridou, Pracownia Teatru Tańca, Dominika Wiak, Katarzyna Myrda, Nicolas Roses, Clara Saito, Tomasz Bazan, Joanna Czajkowska, Sylwia Hanff, Joan Laage, Antonio Onio, Marta Ziółek, CollettivO CineticO, Dominik Złotkowski, Anka Biernacka, Johannes Deimlling, Angelika Fojtuch, Hajime Fujita, Slava Inozemcev, Bergamot, Teatr Dada von Bzdülöw, Rafał Urbacki, Jonathan Skinner, Minako Seki,  Su-En, Yoshiko Kinoshita, Aurora Lubos, Konrad Szymański, Maria Dolores Silvestro, Andrius Mulokas, Dominika Knapik, Desiderio Däxuni, Magda Jędra, Sylvie Pothier, Alain Gaudbert