Mandala Performance Festival 

06 – 15.05.2022, Wrocław 

Program wydarzenia opiera się na popularyzacji sztuki tańca współczesnego, a jednym z priorytetów projektu jest świadoma strategia odwoływania się do pamięci, systemu wartości, kategorii wspólnotowości, zbiorowości. Jest to próba opisania nowej jakości, która powstaje na styku tradycji i nowoczesności. Taniec uważany jest za dziedzinę sztuki, która przekracza granice i stanowi pole badawcze na użytek współczesności i przyszłości. Bez znajomości nowych choreografii, trudno ogarnąć zmiany w coraz bardziej interdyscyplinarnej sztuce współczesnej. Jednym z założeń festiwalowych propozycji jest to aby, publiczność skierowała uwagę na dynamikę i nieprzewidywalność procesów społecznych i kulturowych. Proponowane spektakle stanowią pretekst do podjęcia dyskusji, w której krytycznej analizie poddane zostaną popularne aktywności kulturowe. Zaprosimy spektakle, których twórcy sięgają po wielorakie inspiracje chcąc prześwietlić interakcje międzyludzkie.