E-mail: atutysztuki@gmail.com

adres: Centrum na Przedmieściu oraz Instytut im. Jerzego Grotowskiego

telefon: +48 660 792 583

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”. Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław | wroclaw.pl. Partnerzy: Instytut im Jerzego Grotowskiego, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum na Przedmieściu