Mandala Performance Festival 17 edycja

06.06.2023 – 12.06.2023 Wrocław

Prezentacje sztuki tańca i performance w ramach 17 edycji Mandala Performance Festival rozszerzają obszar twórczej penetracji obejmującej coraz odleglejsze pola refleksji. Skupiają uwagę na jednostce, na jej problemach egzystencjalnych i komunikacji społecznej. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, wojna za naszą granicą przywołuje tematy unicestwienia, zagrożenia i niepewności. Sztuka tańca pozwala badać splot somatyczności i technologii, wypróbowywać nowe formy powiązań i rozwijać namysł nad granicami kulturowej akceptacji zachodzących zmian. Współczesne praktyki taneczne, performatywne są coraz bardziej hybrydycznymi projektami, które zbliżają się i przekraczają granice teatru, tańca, sztuk wizualnych, muzyki, mediów i życia. Nowe cykle na festiwalu:

Mandala Performance Festival 17 edycja

06.06.2023 – 12.06.2023 Wrocław

W pułapce kobiecych narracji 

Wielość form sztuki kobiet wyraża się nie tylko poprzez estetykę prac czy mieszanie mediów. Dotyczy także innego spojrzenia na kwestie społeczne, ekonomiczne. Wrażliwość spostrzegania elementów życia i świata nas otaczającego, to główna cecha sztuki tworzonej przez kobiety. Nieokiełzane szaleństwo, czy też spokój i melancholia, karuzela uczuć, nastrojów i barw, to wszystko widać w spektaklach zaproszonych artystek. Zabierają one widzów w podróż poza granice prozaicznej codzienności. Tancerki, performerki akcentują kobiecy punkt widzenia, ale z drugiej strony ich prace można interpretować w sposób uniwersalny. W abstrakcyjny sposób opowiedzą swoje prawdziwe historie, skonfrontują się ze swoimi marzeniami i lękami, zamanifestują ‘wolność’. Zaprezentowane prace będą z często odmiennych kręgów kulturowych, co tym bardziej poszerzy perspektywę i wprowadzi nowe wątki do przemyśleń i do rozmów. Tematy spektakli odbijają jednak życie, bowiem samemu życiu jakoś służą. Kreują formy i to w podwójnym sensie tego słowa. Po pierwsze, jako formy określonych faktów życia. Po drugie – jako formy pewnych nastawień, idei lub wyobrażeń. O wolności w sztuce chcemy porozmawiać z widzami w sposób kreatywny i współczesny. Czym ona jest dzisiaj dla kobiet w różnym wieku z różnymi doświadczeniami i poglądami na temat samej siebie. Czy jesteśmy wolni jak obok nas trwa wojna? Wystąpią min: Anna Steller, Izabela Orzełowska, Mavi Veloso, Julia Jóźwiak, Katarzyna Zioło, Tati Lemesheva, Sylwia Hanff

 Obok Nas 

Pokazywane w tym cyklu spektakle taneczne odkrywają min: mistyczny wymiar istnienia człowieka i zbiorowości. Tancerze poprzez swoje działania poszukują odpowiedzi na pytania o jakość życia we wspólnocie, o miejsce tradycji, znaczenie kultury i rolę obyczajów w kontekście zmieniającego się trybu życia, w bezpośredni sposób polemizują z przemianami świadomościowymi zachodzącymi na świecie. Próby transformacji, zatarcia granicy między widzem a tancerzem stanowią o nowej jakości i powodują że oddziaływanie sztuki na odbiorcę staje się bardzo osobiste i głębokie. Artyści przewidują relacje niejednoznaczności między sobą i odbiorcą. Często chcą osiągnąć maksymalną wieloznaczność, a postawa otwarta harmonizuje z bezinteresownym eksperymentowaniem. Dzięki niektórym spektaklom jesteśmy w stanie krytycznie analizować relację sztuki i społeczeństwa. Osobisty kapitał artystów ułatwia im szczerze pokazywać społeczne antagonizmy

Program festiwalu:

06.06.2023

18.00 I miejsce Galeria w Centrum na Przedmieściu ul Prądzyńskiego 39 A

Wernisaż wystawy Agnieszki Kozyry - Opowieści robaka

19.00 I Centrum na Przedmieściu

*Anna Steller - Performans taneczny Odbicia
*Jacek Owczarek - Czemu nie ma Taniec: Vita Vaskiv, Ulyana Zaruba

07.06.2023

19:00 I Instytut im Jerzego Grotowskiego - Studio Na Grobli

*Jakub Mędrzycki - Moving lands
* Tati Lemesheva - depReset
*Julia Jóźwiak - Nadzieja

08.06.2023

19. 00 I Instytut im Jerzego Grotowskiego - Studio Na Grobli

* Teatr Rozbark BESTIE.
*Spotkanie po spektaklu prowadzi: Magda Piekarska

***Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych

09.06.2023

19. 00 I Instytut im Jerzego Grotowskiego - Studio Na Grobli

*Anna Piotrowska - Terytorium
***spektakl dla widzów dorosłych
*Kuba Dykta - ( Un)forgettable
*Zofia Żwirblińska - less me softly my dear octopus
*Katarzyna Zioło - Small talk
*Alexey Torgunakov, Joanna Brodniak - in REspace of d-organization

10.06.2022

19.00 I Centrum na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39 A


*Liwia Bargieł, Bartłomiej Kiełbowicz - Stretching 2
*Izabela Orzełowska - Only The Dead Fish goes with The Flow
*Sylwia Hanff - Wojny. Święta krew śniących

**** spektakle dla widzów dorosłych

11.06.2022

19.00 I Centrum na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39 A


*Mavi Veloso - Truque Trrrah
*Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz - Raj Utracony 2022
*Nica Roses - performans

***spektakle dla widzów dorosłych

12.06.2023

19.00 I Centrum na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39 A

CYKL TWÓRCZE PRETEKSTY
*Physical Arthouse - Faded black
*Michał Osowski, Patrycja Lewandowska - bits traces
*Małgorzata Osiej z zespołem Piosenki z repertuaru Agnieszki Osieckie