Bartłomiej Gąsior – “Tefilin”

Category
2021

Spektakl dla widzów dorosłych

5 czerwca 2021, godz. 19.00

Centrum na Przedmieściu – Prądzyńskiego 39A

 

 

 

Tefilin

Koncepcja, choreografia, wykonanie: Bartłomiej Gąsior
Maska: Guillaume Airiaud
Premiera: 25.11.2020, 24. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

Zdjęcie i plakat:  Jerzy Goliszewski 

 

Spektakl jest manifestem. Jest połączeniem formy performansu, monodramu oraz techniki ruchowej Obstruction. Opowiada historię ludzi wykluczonych ze społeczeństwa przez religię, orientację czy płeć. Główną inspiracją przedstawienia jest słynny monolog Shylocka z III aktu „Kupca weneckiego” Szekspira: „Czy Żyd nie ma oczu? Czy Żyd nie ma rąk, twarzy, narządów, zmysłów, uczuć, namiętności? – skoro żywi się tym samym jadłem, rani go ten sam oręż, gnębią te same choroby, leczą te same leki, ziębi i grzeje ta sama zima i lato co chrześcijanina? (…)”.